Nơi nhập dữ liệu

Phần mềm điều khiển PLC – HMI cân phối trộn nhựa

Mua ngay

Thông số kỹ thuật

Chỉ tiêu kỹ thuật của phần mềm cân phối trộn nhựa

Hệ thống điều khiển cân phối trộn bao gồm phần mềm điều khiển PLC và phần mềm HMI vận hành đáp ứng một số chỉ tiêu kỹ thuật sau:

  • Số thành phần cân tối đa: 10 thành phần
  • Tổng khối lượng cân 1 mẻ từ 0.3-50kg
  • Sai số tổng một mẻ cân nhỏ hơn 100g ( các thành phần luôn có liệu khi cân)
  • Sai số thành phần: 3-15g
  • Tốc độ cân 1 mẻ: từ 1-10 phút ( Tuỳ thuộc vào số thành phần cân và hiệu chỉnh độ chính xác của cân

Phần mềm PLC cân phối trộn

Phần mềm HMI cân phối trộn

 

 

 

0/5 (0 Reviews)