Khai khoáng

Vôi

Vôi

Trong lĩnh vực khai thác và chế biến vôi. Cần đòi hỏi sự điểu khiển giám sát chặt chẽ giữa nguyên liệu cấp bao gồm than và đá vôi. Trong quá trình sản xuất cần giám sát được nhiệt độ, lưu lượng gió vào buồng, lượng liệu cấp trong lò,...