Nhựa

Hạt Taical

Hạt Taical

Hạt nhựa Taical, hay còn gọi là hạt độn nhựa (Filler masterbatch), là một loại hạt nhựa có chứa một lượng lớn chất độn, thường là canxi cacbonat (CaCO3). Chất độn có tác dụng thay thế một phần nhựa nguyên sinh trong quá trình sản xuất nhựa, giúp giảm chi phí sản xuất và cải thiện một số tính chất của sản phẩm nhựa.