Yêu cầu:

Máy giặt công nghiệp là thiết bị hoạt động với sự thay đổi tốc độ liên tục, vì vậy biến tần phải có lượng đầu vào ra đủ từ 4-6 đầu ra để có thể hoạt động đúng yêu cầu công nghệ. Và trong quá trình hoạt động quá trình tăng tốc và giảm tốc, đảo chiều quay rất nhiều nên cần phải lắp thêm trở xả.

Bảng lựa chọn trở xả cho biến tần Inovance MD310

Model biến tần Công suất điện trở Giá trị điện trở
MD310T0.4B150 W≥ 300 Ω
MD310T0.7B150 W≥ 300 Ω
MD310T1.5B150 W≥ 220 Ω
MD310T2.2B250 W≥ 200 Ω
MD310T3.7B300 W≥ 130 Ω
MD310T5.5B400 W≥ 90 Ω
MD310T7.5B500 W≥ 65 Ω
MD310T11B800 W≥ 43 Ω
MD310T15B1000 W≥ 32 Ω
MD310T18.5B1300 W≥ 25 Ω

Bảng tham số cài đặt và giải thích 

Tham sốGiá trị cài đặtMô tả
F0-010Chế độ SVC
F0-021Chọn lệnh chạy bằng cực ngoài
F0-036Chọn chạy đa cấp tốc độ
F0-0810hZTần số đặt
F0-10100HzTần số max
F0-140HzTần số min
F0-154kHzTần số sóng mang
F0-1760sThời gian tăng tốc
F0-1840sThời gian giảm tốc
F1-01Công suất3kW
F1-02Điện áp380V
F1-03Dòng điện7.5
F1-04Tần số60
F1-05Tốc độ1710
F3-18150%Current limit level
F4-001Chọn chân DI1 chạy thuận
F4-012Chọn chân DI2 chạy ngược
F4-0212Chọn chân DI3 bit đa cấp tốc độ 1
F4-0313Chọn chân DI4 bit đa cấp tốc độ 2
F4-0414Chọn chân DI5 bit đa cấp tốc độ 3
F6-031.5HzTần số khởi động
F6-100Chọn chế độ dừng theo thời gian giảm tốc
F8-03160sThời gian tăng tốc 2
F8-04120sThời gian giảm tốc 2
F8-2560HzTần số chuyển thời gian tăng giảm tốc 1 và 2
FC-0010%Cấp tốc độ 1
FC-0115%Cấp tốc độ 2
FC-0260%Cấp tốc độ 3
FC-0390%Cấp tốc độ 4
FC-04100%Cấp tốc độ 5
FC-05100%Cấp tốc độ 6
FC-06100%Cấp tốc độ 7
FC-07100%Cấp tốc độ 8