Cung cấp hệ thống cân phụ trợ cho máy tạo hạt Taical – Nhà máy Yên Bái

Cung cấp hệ thống cân phụ trợ cho máy tạo hạt Taical bao gồm: Cân phối trộn nguyên liệu 6 thành phần, cân hóa chất 2 thùng cân, Cân bột đá

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi lắp dặt hệ thống đem lại những kết quả nổi bật

Tiết kiệm nhân công

Sau khi lắp đặt hệ thống cân phối trộn trước đây là có thể tốn 4-5 người cho một mẻ trộn. Sau khi lắp đặt hệ thống thì chỉ còn 2 người

Tiết kiệm vật tư

Việc sử dụng hệ thống cân chính xác vậy nên việc mất mát vật tư do cân sai thiếu gần như là không có.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Các thành phần được phối trộn chính xác. Dẫn đến các mẻ cân là gần như là giống nhau. Chất lượng đảm bảo và đồng đều.

Nâng cao năng suất

Thời gian cân một mẻ cân chỉ vào khoảng 1 phút cho 1 bao 50kg

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH