GIẢI PHÁP TIẾT GIẢM NĂNG LƯỢNG CHO LÒ NUNG HỢP KIM NHÔM HURRY MELTER

Trong quá trình nung nóng chảy hợp kim nhôm sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Trong quá trình sử dụng của các đơn vị thì phát hiện ra có những thời gian mà việc đốt là không hợp lý. Vì vậy chúng tôi đưa ra giải pháp đốt sao cho hợp lý để tiết giảm năng lượng. Hiệu suất tiết kiệm năng lượng có thể lên đến 5%

Thách thức

Thức thách

LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP

Đối với giải pháp của chúng tôi không chỉ đem lại lợi ích về tiết giảm năng lượng còn đem lại nhiều lợi ích khác

Tiết kiệm năng lượng

Bằng cách kiểm soát được các đầu đốt từ đó tiết giảm được thời gian đốt lò từ đó tiết kiệm được năng lượng cho việc vận hành lò

Giao diện trực quan

Đối với hệ thống điều khiển lò cũ không có màn hình HMI nên việc vận hành có chút khó khăn. Đối với giải pháp của chúng tôi thêm HMI từ đó giao diện trực quan dễ dàng vận hành

Tuỳ chỉnh thông số dễ dàng

Trên HMI chúng tôi có thể hiện các thông số liên quan đến cài đặt thông số chạy lò. Trên màn hình HMI người vận hành/ người quản lý có thể cài đặt các thông số cần thiết cho việc chạy lò

Cảnh báo lỗi đầy đủ

Trên HMI chúng tôi có thể hiện đầy đủ các cảnh báo liên quan đến việc vận hành lò, hiển thị đầy đủ các thông tin lỗi để người vận hành, người bảo trì có thể lắm bắt thông số lò cũng như cách xử lý

Tiết giảm năng lương cho lò nung hợp kim nhôm hủy melter là giải pháp điều chỉnh sao cho phù hợp thời gian đốt lò từ đó đem lại hiệu được hiệu suất về năng lượng.

Giới thiệu Lò nung hợp kim nhôm Hurry Melter

Gỉai pháp của chúng tôi